MENU

Prášková lakovňa hliníka a ocele ELMAR Color

Práškové lakovanie

Hliník

Pred lakovaním sa špecializujeme hlavne na povrchovú úpravu hliníka, kde dokážeme spracovať diely o veľkosti 7000 mm x 1800 mm x 500 mm (dĺžka, výška, šírka). Pred lakovaním hliníka prevádzame kvalitnú chemickú predúpravu od nemeckého výrobcu Alufinisch GmbH &Co.KG namáčaním do nerezových a plastových vaní.

Technológia

Chemické predúpravy

Práškové lakovanie- technológia lakovne Odmastenie a detoxikácia materiálu sa prevádza ponorením do vane s Alfideoxom74 + Alfisidom14. Následne sú profily namáčané v ďalších štyroch oplachových vaniach. Pasivácia je prevádzaná bezchrómovou predúpravou ponorením do vane s prípravkom Alficoat 748 (TITAN).

Sušiaca pec, práškové lakovanie a vypálenie

Po chemických predúpravách následuje výrobok do sušiacej pece. Po dôkladnom vysušení sa tovar presúva automaticky cez lakovaciu kabínu, kde je následné prevedené elektrostatické nanášanie farby. Práškové lakovanie vykonávame pištoľami od firmy WAGNER. Nalakované výrobky končia v komorovej peci, kde je prevedené vypálenie farby. Po vypálení je každý výrobok skontrolovaný a zabalený.

Kontrola a merania

Práškové lakovanie- technológia lakovneKaždodenne sú prevádzané merania chemických predúprav laboratórnymi skúškami merania hrúbky nanesenej nalakovanej vrstvy na výrobkoch. Na každý záves sme schopný vystaviť protokol, kde je zaznamenaný:

  1. celý proces predúprav,
  2. teplota odmasťovacej a detoxikačnej vane,
  3. vodivosť oplachových vaní,
  4. teplota vypaľovacej pece,
  5. hrúbka nanesenej farby,
  6. vypaľovaná teplota a čas vypaľovania.

Dodávatelia

Našim dodávateľom chemickej predúpravy je firma IDEAL – Trade Service spol s.r.o. , ktorá dodáva chémie od nemckého výrobcu Alufinisch GmbH & Co.KG. Našimi dodávateľmi práškových farieb sú firma  TIGER Coatings GmbH &Co.KG Rakúsko a firma IGP Pulvertechnik AG Švajčiarsko.

Viac o firme